Technolia

Technolia to dość nietypowy blog technologiczny. 

Biorąc pod uwagę bardzo dynamiczny rozwój technologiczny należałoby sądzić, że każdy współczesny blog o charakterze technologicznym będzie podejmował tematykę nowinek technologicznych, a tym czasem...

My podejmujemy tematykę technologiczną ale z historycznego punktu widzenia, co to oznacza?

Cofamy się do okresu w którym szczyt rozwoju przeżywały firmy takie jak Atari czy Commodore.